Kwalifikacja RL16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.