Kwalifikacja RL16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.