Kwalifikacja RL17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.