Kwalifikacja RL17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.