Kwalifikacja RL18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.