Kwalifikacja RL18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.