Kwalifikacja RL18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.