Kwalifikacja RL18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.