Kwalifikacja RL18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

styczeń 2018

Rozwiąż test ponownie.