Kwalifikacja RL18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.