Kwalifikacja RL18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.