Kwalifikacja RL18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.