Kwalifikacja RL19 Organizowanie chowu i hodowli koni

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.