Kwalifikacja RL22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.