Kwalifikacja RL22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.