Kwalifikacja RL23 Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska

Technik inżynierii środowiska i melioracji (311208)

Wcześniejsze egzaminy z tej kwalifikacji