Kwalifikacja RL24 Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

Technik inżynierii środowiska i melioracji (311208)

Wcześniejsze egzaminy z tej kwalifikacji