Kwalifikacja RL3 Prowadzenie produkcji rolniczej

Rolnik (613003), Technik agrobiznesu (331402), Technik rolnik (314207)

Pytania teoretyczne z Informatora

Rozpocznij egzamin – styczeń 2022 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2021
Rozpocznij egzamin – styczeń 2021
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2020
Rozpocznij egzamin – styczeń 2020
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Rozpocznij egzamin – styczeń 2019
Wcześniejsze egzaminy z tej kwalifikacji