Kwalifikacja RL5 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.