Kwalifikacja RL5 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.