Kwalifikacja RL5 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.