Kwalifikacja RL7 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.