Kwalifikacja RL7 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.