Kwalifikacja RL7 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.