Kwalifikacja ST2 Realizacja nagrań

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.