Kwalifikacja ST4 Montaż nagrań dźwiękowych

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.