Kwalifikacja ST4 Montaż nagrań dźwiękowych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.