Kwalifikacja ST4 Montaż nagrań dźwiękowych

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.