Kwalifikacja ST9 Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.