Kwalifikacja TG1 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.