Kwalifikacja TG13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.