Kwalifikacja TG13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.