Kwalifikacja TG13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.