Kwalifikacja TG14 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.