Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji
TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Zadania z informatora – TG.16