Kwalifikacja TG16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.