Kwalifikacja TG16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.