Kwalifikacja TG16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.