Kwalifikacja TG18 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.