Kwalifikacja TG3 Produkcja wyrobów piekarskich

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.