Kwalifikacja TG4 Produkcja wyrobów cukierniczych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.