Kwalifikacja TG4 Produkcja wyrobów cukierniczych

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.