Kwalifikacja TG4 Produkcja wyrobów cukierniczych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.