Kwalifikacja TG4 Produkcja wyrobów cukierniczych

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.