Kwalifikacja GIW.02 Eksploatacja podziemna złóż

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.