Kwalifikacja S.9 Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej
Kwalifikacja ST.9 Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej
Kwalifikacja AUD.01 Przygotowanie i organizacja produkcji audiowizualnej

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2018
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014