Kwalifikacja BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.