Kwalifikacja BPO.02 Ochrona osób i mienia

styczeń 2014

Rozwiąż test ponownie.