Kwalifikacja BPO.02 Ochrona osób i mienia

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.