Kwalifikacja BPO.02 Ochrona osób i mienia

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.